Philips PureWave tehnologija

pure_wave_crystalsPiezoelektrični materijali korišteni u ultrazvučnim sondama uglavnom su najzaslužniji za kvalitetu prikaza slike u ultrazvučnim sustavima. No, bez obzira na mnoštvo inovativnih tehnologija koje su ušle u upotrebu zadnjih godina, isti piezoelektrični materijal (PZT) koristi se više od 40 godina za proizvodnju ultrazvučnih sondi. Tipični keramički materijali tijekom rada imaju korisnost od oko 70%.

Način na koji se koriste piezokristali zauvijek se promijenio.

Philips je razvio novu tehnologiju izrade kristala (PureWave crystal technology) koja omogućuje nevjerojatni pomak u kvaliteti slike i penetraciji što je izrazito vidljivo u zahtjevnijih pacijenata. Kakda se uspoređuje s klasičnim PZT kristalima, PureWave kristali su čišći, uniformniji te stvaraju manje gubitke tijekom konverzije električne energije u ultrazvučne zrake.

 Konvencionalni PZT keramički kristali su napravljeni uglavnom od zrnaca koji su pozicionirani bez određenog redoslijeda i smjera, dok su PureWave kristali postavljeni perfektno (na razini atoma) što omogućuje uniformnost i konzistenciju kroz cijeli kristal.

C10-3V_1

Philips C10-3v sonda

Prilikom izrade PureWave kristala koristi se poseban fini keramički prah koji se miješa s određenim tekućinama na temperaturi od 1400°C. Nakon stvaranja kristala oni se izvlače iz otopine i slažu sloj po sloj formirajući kristalnu kuglu. Kugla se zatim posebnim tehnikama reže na izrazito tanke dijelove koji se postavljaju u određenu ravninu te na taj način nastaje sloj kristala kojeg koristimo u Philips sondama.

Kako bi kreirali piezoelektrični efekt i dobili ultrazvučnu zraku, materijali poput PZT-a moraju biti podvrgnuti jakom električnom polju kako bi se kristalići poravnali i pobudili. U slučaju korištenja PureWave tehnologije kristale nije potrebno poravnavati što omogućuje manji gubitak energije, bolja elektromehanička svojstva kristala i bolju kvalitetu slike.

Kombinirajući PureWave tehnologiju izrade s preciznim slaganjem slojeva kristala, moguće je kombinirati frekvencije sondi na način koji do sada nije bio moguć (jednom sondom moguće je izvesti preglede za koje su do sada bile potrebne dvije sonde različitih frekvencijskih raspona). Nova klasa piezoelektričnih kristala izrazito poboljšava širinu i kvalitetu snopa uspoređujući ih sa konvencionalnim PZT kristalima što rezultira nevjerojatnom kvalitetom i količinom detalja kroz cijelu sliku.

PureWave tehnologija također podržava korištenje naprednih harmonika. Zbog izuzetno širokog frekvencijskog raspona ovih sondi mogu se koristiti višestruke harmonične frekvencije što omogućuje izrazito duboku penetraciju kroz tkivo bez smanjenja kvalitete prikazane slike.

ar_pw_X5-1_2D_iROTATE_AP4