EKSA-PACS PACS-DICOM

Naši softveri obuhvaćaju programska rješenja i nadogradnje koje značajno unapređuju kvalitetu skrbi za pacijenta, povećavaju efikasnost rada s uređajem te efikasnost rada bolničkog odjela.

Eksa-PACS programski paket automatizira procese administracije i dijagnostike na bolničkom odjelu povezujući proces naručivanja pacijenta, pregleda, pohrane podataka, analize te ispisa nalaza.