EKSA-PACS PACS-DICOM

Eksa-PACS programski paket automatizira procese administracije i dijagnostike na bolničkom odjelu povezujući proces naručivanja pacijenta, pregleda, pohrane podataka, analize te ispisa nalaza.

EKSA-PACS unaprijeđuje kvalitetu skrbi za pacijenta, povećava efikasnost rada s ostalim uređajima te efikasnost bolničkog odjela.