Philips L15-7io – širokopojasna kompaktna linearna sonda

L15-7io_1Širokopojasna kompaktna linearna sonda; koristi se intraoperativno tijekom operacijskim zahvatima na krvnim žilama.

–     Frekvencija 15 do 7 MHz

–     Širina vidnog polja: 8° (trapezoidalni kut), blenda efektivne dužine 23 mm

–     Mogućnost upravljivih pulsnih valova (Steerable pulsed wave) , Color Doppler, Color Power Angio,  XRES, Panoramic Imaging