Philips S5-1 – sektorska sonda s PureWave tehnologijom

S5-1_1Sektorska sonda s PureWave tehnologijom kristala; koristi se u pregledima odraslih ljudi i djece, te za preglede kongenitalnih srčanih anomalija.

–     Frekvencija 5 do 1 MHz

–     PureWave crystal technology – povećava širinu frekvencijskog pojasa i efikasnost pretraga te poboljšava kliničke rezultate

–     2D, upravljivi PW i CW Doppler, High PRF Doppler, Color Doppler, Tissue Doppler, SonoCT, XRES, Harmonic Imaging koje uključuje LVO